Stavební spoření (nastavení simulace)

 

V horní části okna jsou záložky. Aktivní jsou pouze ty záložky, které se týkají simulace stavebního spoření.

 

V zpřístupněném okně si můžete nasimulovat, jak by vypadalo stavební spoření při zadání požadovaných částek, procent, dat a podobně. Údaje zadáte podle toho, jak jsou rozmístěny v zobrazeném formuláři a potom kliknete na tlačítku "Simuluj".

 

Vkladový účet

V této sekci je možné měnit tato nastavení:

–    Cílová částka

–    Datum počátku spoření

–    Stát pro srážkovou daň

–    Tarifní varianta

–    Typ klienta

–    Právní forma

–    Základní úroková sazba

–    Zvýhodnění

–    Státní podpora

–    Úhrada za uzavření

–    Akce

 

Obrázek 45 – Stavební spoření – nastavení simulace

Plán vkladů vkladového účtu:

Tlačítko "Přidej vklad" se používá pro přidání položky do plánu plateb SS. Přidaná položka se zapíše do tabulky s plánem vkladů.

Po zaškrtnutí zaškrtávacího pole "Standardní platba" se přednastaví tabulka s plánem vkladů. Po stisknutí tlačítka "Vyčisti" se vymaže tabulka s plánem vkladů.

Dále v této sekci je možné měnit tato nastavení:

–    Periodicita vkladů (v měsících),

–    Den v měsíci.

 

Obrázek 46 – Stavební spoření – nastavení simulace

 

Ukončení nastavení vkladového účtu:

V této sekci je možné zadat typ ukončení SS:

1.   Bez úvěru - výběr tohoto nastavení umožní zadat typ ukončení SS a to:

Po uplynutí vázací lhůty

Při nasporění cílové částky

Při dosažení úrokového zvýhodnění

V zadání den nebo přespoření

 

2.   S úvěrem – výběr tohoto nastavení umožní zadat další nastavení vztahující se k úvěru

 

Obrázek 47 – Stavební spoření – nastavení simulace

 

Úvěr ze stavebního spoření

V této sekci je možné měnit tato nastavení:

–    Zvýhodnění ÚSS

–    Základní úroková sazba

–    Minimální splátka úvěru

 

Plán splátek úvěrového účtu

Tlačítko "Přidej splátku" se používá pro přidání položky do plánu splátek úvěru. Přidaná položka se zapíše do tabulky s plánem vkladů. Po zaškrtnutí zaškrtávacího pole "Standardní platba" se přednastaví tabulka s plánem splátek úvěru.

Po potvrzení tlačítka "Vyčisti" se vymaže tabulka s plánem splátek úvěru.

Dále v této sekci je možné měnit tato nastavení:

–    Den v měsíci úvěru

 

Prěklenovací úvěr:

Po zaškrtnutí zaškrtávacího pole "Prěklenovací úvěr" je možné měnit tato nastavenía:

–    Datum schválení PÚ

–    Základní úroková sazba

–    Celková splatnost

–    Sleva nebo přirážky

–    Minimální úspora

–    Produkt PÚ

–    Splátka úroků

–    Zvýhodnění PÚ

–    Měsíční splátka ve fázi PÚ

–    Fixace úrokové sazby

–    Výsledná úroková sazba PÚ

 

Obrázek 48 – Stavební spoření – nastavení simulace

 

Mimořádné obraty

Tlačítko "Přidej obrat" se používá za účelem přidání mimořádného obratu na vybraném produktu, který jste označili pomocí přepínacího tlačítka (Spoření, Překlenovací úvěr, Úvěr) a zadali jste údaje tohoto obratu (datum, typ operace, výši obratu).

Přidaný obrat se zapíše do tabulky mimořádných obratů.

 

Obrázek 49 – Stavební spoření – nastavení simulace

 

Pomocí tlačítka "Návrat" se vrátíte zpět do předcházející činnosti.

Pomocí tlačítka "Nová Simulace" se znovu načítá okno simulace s přednastavenými hodnotami.

 

 

Příbuzná témata:

Simulace maximální výše úvěru PÚ a ÚSS