Simulace maximální výše úvěru PÚ a ÚSS

 

Typ úvěru

Po zaškrtnutí zaškrtávacího tlačítka "Prěklenovací úvěr" je možné měnit nastavení, která se vážou k PU.

Po zaškrtnutí zaškrtávacího tlačítka "Úvěr ze stavebního spoření" je možné měnit nastavení, která se vážou k ÚSS.

 

Údaje pro výpočet bonity

V sekci Příjmy a výdaje domácnosti je možné měnit tato nastavení:

–    Čistý měsíční příjem klienta/-tky

–    Čistý měsíční příjem manžela/-ky

–    Ostatní měsíční příjmy domácnosti

–    Celkové měsíční příjmy domácnosti

–    Povinné měsíční výdaje domácnosti

 

V sekci Údaje pro stanovení životního minima je možné měnit počty osob v těchto kategoriích:

–    Nezaopatřené dítě do 6 let

–    Nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let

–    Nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let

–    Dospělí a zaopatřené dítě nad 15 let

 

Tlačítko "Vypočítej" se používá pro spuštění výpočtu životního minima domácnosti.

 

Zadání parametrů stavebního spoření

V této sekci je možné měnit tato nastavení:

–    Cílová částka

–    Tarifní varianta

–    Zůstatek spoření nebo jednorázový vklad

–    Ohodnocovací číslo

–    Stát pro srážkovou daň

 

Zadání překlenovacího úvěru

V této sekci je možné měnit tato nastavení:

–    Celková splatnost

–    Produkt

–    Zvýhodnění

–    Základná úroková sazka PÚ

–    Slevy, přirážky

 

Tlačítko "Přidat" se používá pro přidání slevy, přirážky.

 

Zadání typu simulace

Zaškrtnutím zaškrtávacích tlačítek v této sekci je možné vybírat typ výpočtu a to:

–    Výpočet maximální výše úvěru

–    Výpočet minimálního příjmu pro zadanou výši úvěru

 

Pomocí tlačítka "Nová Simulace" se znovu načítá okno simulace s přednastavenými hodnotami.

Pomocí tlačítka "Upravit simulaci" bude umožněno dodatečně měnit nastavení simulace. Potvrzením tohoto tlačítka se spustí výpočet simulace.

 

Obrázek 50 – Simulace maximální výše úvěru – nastavení