Přihlášení klienta do systému

 

Přihlašovaný klient / poškozený se přihlašuje přes číslo smlouvy a PIN.

 

Po zadání přihlašovacích údajů kliknete na tlačítko "Přihlásit". Pokud jsou přihlašovací údaje správné, dostanete se do dalšího okna, v němž si vybíráte požadovanou službu ze seznamu dostupných služeb hlavního menu aplikace, umístěného vlevo.