Přihlášení do systému, rozcestník

 

Po výběru aplikace PKP – Portál pro klienty a poradce se zobrazí úvodní okno "Rozcestník", ve kterém si vyberete zónu, pod kterou budete pracovat.

 

Kliknete na příslušný link (zónu) v levém panelu nabídek služeb v sekci UŽIVATEL.

 

Po kliknutí na požadovaný link se dostanete do přihlašovacího okna podle zvolené zóny. Okno obsahuje i pokyny pro přihlášení a co dělat v případě problémů.

 

Sekce UŽIVATEL obsahuje následující linky:

      Přihlášení klienta, Přihlášení poškozeného – zóna určena pro klienty (klient pojišťovny, poškozená osoba), zpřístupní se okno popsané v kapitole Přihlášení klienta do systému.

      Přihlášení klienta – zóna určena pro poradce a spolupracovníky, zpřístupní se okno popsané v kapitole Přihlášení poradce do systému.

 

Poznámka: Veškerá komunikace po přihlášení do systému je realizována prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Řízení přístupu k jednotlivým funkčnostem portálu pro přihlášeného uživatele je realizováno pomocí rolí na úrovni aplikační logiky.

 

 

Příbuzná témata:

Přihlášení poradce do systému

Přihlášení administrátora do systému

Přihlášení klienta do systému

Aktualizace kontaktních údajů