Přihlášení poradce do systému

 

Přihlašovaný poradce / spolupracovník je autentifikován na základě zadání identifikačního jména (číslem) a heslem, které zadáte v sekci Přihlašovací údaje.

 

Poznámka: Přihlášený poradce/spolupracovník si může změnit heslo pro aktuálně použitý login. Při aplikování nového hesla jsou vynucovány bezpečnostní politiky (min. délka hesla 6 znaků, musí obsahovat minimálně 1 velké písmeno a min. jednu číslici).

 

Po zadání přihlašovacích údajů kliknete na tlačítko "Přihlásit". Pokud jsou přihlašovací údaje správné, dostanete se do dalšího okna, v němž si vybíráte požadovanou službu ze seznamu dostupných služeb hlavního menu aplikace, umístěného vlevo.

 

Obrázek 1 – Přihlášení poradce do systému

 

V panelu nabídek služeb vlevo je při přihlášení poradce do systému automaticky nastavena služba KLIENT à INFORMÁTOR. V panelu je možné podle potřeby a přípustnosti služby přihlášenému uživateli aplikace přepínat se mezi jednotlivými nabídkami.

 

Vpravo nahoře se pro informaci zobrazuje jméno přihlášeného uživatele.

 

Na pracovní ploše okna se nacházejí ikony pro provádění možných akcí podle produktů. Podržíte-li kursor myši na příslušné ikoně, zobrazí se text, čeho se produkty týkají:

–    DŮCHOD,

–    BYDLENÍ,

–    ZABEZPEČENÍ PŘÍJMŮ RODINY,

–    POJIŠTĚNÍ MAJETKU,

–    SPLNÉNÍ CÍLŮ.

 

 

Poznámka: Administrátor systému PKP se přihlašuje jako poradce. Pak se přihlásí administrátorským jménem a heslem. Zpřístupní se mu služby pro vykonávání činností administrátora – viz kapitola Přihlášení administrátora do systému.