Přihlášení administrátora do systému

 

Administrátor se přihlašuje jako poradce. Systém podle jména rozeznává, zda jde o poradce nebo administrátora.

 

Operátor v první řadě nastavuje všeobecná pravidla a parametry, které se využívají v celém aplikačním systému, nacházející se pod hlavním menu ADMINISTRACE PORTÁLU. Jsou to:

–    Uživatelská administrace – zobrazí se okno "Uživatelská administrace" za účelem správy uživatelů. Okno popisuje kapitola Uživatelská administrace.

–    Správa textů – zobrazí se okno "Administrace portálových textů" za účelem definování portálových textů. Okno popisuje kapitola Administrace portálových textů.

–    Periodické úlohy – zobrazí se okno "Administrace periodických úloh" za účelem definování spouštění vybraných úloh. Okno popisuje kapitola Administrace periodických úloh.

–    Generování reportů – zobrazí se okno "Statistiky e-mailů pro regionálního ředitele" za účelem vytvoření reportu. Okno popisuje kapitola Statistiky e-mailů pro regionální ředitele.

–    Export kontaktů – zobrazí se okno "Export aktualizovaných klientských kontaktů" za účelem exportu klientských kontaktů. Okno popisuje kapitola Export aktualizovaných klientských kontaktů.

 

Další pravidla se nacházejí pod hlavním menu ADMINISTRACE ZPRÁV PRO KLIENTY, a to:

–    Seznam zpráv – zobrazí se okno "Seznam zpráv pro klienty" za účelem zadávání zpráv pro klienty. Okno popisuje kapitola Seznam zpráv pro klienty.

 

 

Příbuzná témata:

Uživatelská administrace

Administrace portálových textů

Administrace periodických úloh

Statistiky e-mailů pro regionální ředitele

Seznam stránek pro benefity

Zobrazení stránky pro benefity

Seznam zpráv pro klienty

Hlášení ŠU – filtr

Hlášení ŠU – nové