Export aktualizovaných klientských kontaktů

 

Okno "Export aktualizovaných klientských kontaktů" slouží po potvrzení exportu aktualizovaných klientských kontaktů.

 

Všimněte si upozornění o činnosti po exportu: "Údaje budou označeny jako vyexportovány".

 

Export potvrdíte tlačítkem "Exportovat". Vytvoří se soubor s názvem Export_RRRR-MM-DD_HH-MM-SS.csv (s datem a časem vytvoření exportu v názvu), který je možné uložit na klientském počítači.