Seznam zpráv pro klienty

 

Okno "Seznam zpráv pro klienty" obsahuje seznam všech zpráv posílaných systémem. Novou zprávu přidáváte kliknutím na tlačítko "Přidat" v dolní části okna, čímž se zpřístupní nové okno pro zadání detailů nové zprávy – viz kapitola Administrace zpráv.

 

S existujícími zprávami můžete přes ikonu na konci jednotlivých řádků udělat tyto akce:

–    "Detail", "Upravit" – zobrazí se okno detaily existující zprávy v příslušném režimu zpracování. Zpřístupněné okno má stejnou formu jako okno při přidávání nové zprávy.

–    "Zrušit" – potvrdíte zrušení příslušné zprávy. Před zrušením se nejprve objeví dialog za účelem potvrzení smazání záznamu. Kliknutím na "OK" zprávu smažete, kliknutím na "Cancel" smazání zamítnete.

 

 

Příbuzná témata:

Administrace zpráv

Export aktualizovaných klientských kontaktů