Zobrazení stránky pro benefity

 

Výběrem položky pro zobrazení stránky pro benefity pod hlavním menu ADMINISTRACE PORTÁLU >> Benefity TEST v případě administrátora aplikace, resp. pod hlavním menu IOC >> Benefity v případě poradce IOC se zobrazuje nadefinovaná stránka pro benefity.

 

Zobrazení stránky má zde pouze informační charakter za účelem prohlížení.