Hlášení ŠU – filtr

 

Výběrem položky pro vyhledávání hlášení škodných událostí pod hlavním menu ADMINISTRACE ZPRÁV PRO KLIENTY >> Hlášení ŠU – filtr se zobrazuje filtrační okno "Hlášení – filtr" za účelem zadání filtračních kritérií pro vyhledání hlášení škodných událostí.

 

Při vstupu do okna jsou filtrační kritéria nastavena automaticky systémem na defaultní hodnoty.

 

Obrázek 7 – Hlášení – filtr

 

Pro přehlednost je filtrační okno rozděleno na několik sekcí, přičemž v horní části okna zadáváte základní údaje hlášení, v dalších sekcích zadáváte požadované údaje vzhledem k daným sekcím. Filtrační kritéria zadáváte podle jejich rozložení a typu, přičemž v editačních polích můžete použit konvenci s "%".

 

Vyhledání podle daných hodnot potvrdíte tlačítkem "Vyhledat". Zpřístupní se přehledové okno popsané v kapitole Seznam vyhledaných hlášení.

 

Kliknutím na tlačítko "Vyčistit" se uživatelem zadané hodnoty vymažou a nastaví se defaultní hodnoty.

 

 

Příbuzná témata:

Seznam vyhledaných hlášení