Seznam vyhledaných hlášení

 

Okno "Seznam vyhledaných hlášení" obsahuje přehled vyhledaných hlášení škodných událostí splňujících zadaná filtrační kritéria.

 

Obrázek 8 – Seznam vyhledaných hlášení

 

Každému záznamu je na konci řádku přiřazena ikona (lupa) za účelem zobrazení detailů daného hlášení. Stejnou akci vykonáte dvojklikem na příslušném řádku. Zpřístupní se okno s detaily dané škodné události v příslušném formuláři podle typu pojištění a kategorie pojištění, likvidačního titulu a druhu škodné události.

 

Podrobný popis jednotlivých hlášení popisuje kapitola Hlášení a příslušné podkapitoly, zařazena pod nadřazenou kapitolou HLÁŠENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI.