Uživatelská administrace

 

Okno se zobrazuje přes menu Uživatelská administrace. V daném okně zadáte "Přihlašovací jméno" požadovaného partnera (uživatele) a označíte, zda chcete hledat klienta nebo poradce. Pokud takový partner existuje, pomocí příslušných tlačítek můžete vykonat následující akce:

 

–    "Odblokovat uživatele"odblokují se uživatelé, kteří zadali 3krát nesprávné heslo, nebo byl jejich účet z jiných důvodů dočasně zablokován.

–    "Zablokovat uživatele" – dočasně se zablokuje vybrané uživatelské konto (znemožnění přihlášení, nikoli zrušení).

–    "Inicializovat heslo" – heslo se nastaví na předvolené, např. pro poradce je nastaveno rodné číslo.

–    "Informace o uživateli" – zobrazí se tabulka s údaji o uživateli a partnerovi.