Seznam stránek pro benefity

 

Okno "Seznam stránek" obsahuje seznam stránek pro zobrazení nabídek (benefitů) na podporu činnosti finančních poradců. Tato stránka bude navázána na položku Benefity v menu poradce IOC. Bude se jednat o stránku s odkazy na weby partnerů s textovými popisy jednotlivých benefitů.

 

Obrázek 2 – Seznam stránek

 

Okno obsahuje již existující stránky, které může administrátor upravovat a rušit ("Upravit""Zrušit") po kliknutí na příslušnou ikonu na konci jednotlivých řádků. Po potvrzení zrušení se nejdříve zobrazuje dialogové okno za účelem potvrzení zrušení role pro přístup k stránce.

 

Kliknutím na tlačítko "Přidat" je možné nadefinovat novou stránku pro benefity.

 

Detailní okno pro přidávání a úpravu definic stránek pro benefity popisuje kapitola Administrace stránky pro benefity.

 

 

Příbuzná témata:

Administrace stránky pro benefity

Role

Role – přidání