Statistiky e-mailů pro regionální ředitele

 

Okno "Statistiky e-mailů pro regionální ředitele" slouží za účelem zadání počátečního a koncového data období pro vytvoření reportu, přičemž počáteční datum je povinné. Pokud koncové datum není zadáno, systém bere v úvahu dnešní den. Pro výběr dnů můžete použít kalendář.

Pak potvrdíte tlačítko "Vytvoř statistiku". Vytvoří se soubor s názvem Report_datum1-datum2.csv, kde datum1 je počáteční datum a datum2 koncové datum ve formátu RRRRMMDD.